Naš cilj je sigurnost deteta  u svakom smislu koji je neophodan za zdrav razvoj i sreću deteta.

Ciljevi i zadaci utvrđeni su Opštim osnovama predškolskog programa.
 

 • Vaspitno – obrazovni rad, preventivno – zdravstvena zaštita dece
 • Poboljšanje kvaliteta života dece i stvaranje uslova za optimalan rast i razvoj
 • Optimalna usklađenost razvojnih potreba dece i potreba porodice za njihovim zbrinjavanjem
 • Maksimalno korišćenje kadrovskih, organizacionih i materijalnih potencijala
 • Ustanove za pružanje pomoći roditeljima i porodicama u ostvarivanju njihovih vaspitnih funkcija
 • Uvođenje novih dodatnih programa rada i usluga vrtića

Nalazimo se u lepom delu Zemuna poznatom kao naselje Marija Bursać odnosno Zemun Novi grad.
Naš vrtić je smešten u bezbednoj kući bez stepenica i spratova , sve u jednom nivou što je u interesu i deteta i roditelja.
U okviru vrtića se nalazi veliko ograđeno dvorište u voćnjaku od 5 ari potpuno opremljeno i bezbedno  za igru i rekreaciju dece.

U blizini vrtića se nalaze autobuske linije koje nas povezuju sa naseljima Altina, Galenika, Plavi horizonti, Zemun Polje, centrom Zemuna i ostalim delovima grada.
Naš vrtić može da primi najviše 30 dece koja su podeljena u tri grpe: jaslena, vrtićka i priprema dece za polazak u školu, što pokazuje da smo vodili računa da grupe budu male i da smo stvorili  humanije uslove za rad sa decom.
Vaspitno – obrazovni rad se planira, sprovodi i realizuje na nivou grupa čije je polazište dato u Osnovama programa.

Osim redovnog i obaveznog programa vrtić nudi i proširene programe u vidu:

Kreativnih radionica, sporta, stranog jezika, plesnih aktivnosti i drugih aktivnosti po izboru roditelja.

Vrtić je počeo sa radom davne 1996 god. kao jedan od prvo otvorenih vrtića na teritoriji grada Beograda i Zemuna.
U PU. vrtić Zvončica sa decom radi tim visokoobrazovanih, motivisanih i mladih vaspitača, medicinskih sestara vaspitača i stručnih saradnika koji čine jedan od najvećih kvaliteta ove ustanove.

Preškolska ustanova je u sistemu subvencije grada Beograda. U predškolsku ustanovu upisujemo svu decu u toku godine ukoliko nisu mesta popunjena. Pripremni predškolski program je obavezan za svu decu godinu dana pre polaska u školu. Svakom detetu koje koje prođe kroz naš program pripreme za školu izdajemo potvrdu da je u potpunosti završio program pripreme koja mu je potrebna zbog upisa u školu.

Pravo na nadoknadu delu troškova boravka dece u našoj ustanovi imaju roditelji:

 • koji su državljani Republike Srbije
 • Roditelji dece koji su prijavljeni na teritoriji Grada Beograda
 • Roditelji čije dete nije dobilo mesto u državnom vrtiću
 • Pravo da mu državni vrtić izda odbijenicu sa kojom upisuje dete u privatnu predškolsku ustanovu
 • Nakon potpisisivanja Ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom, roditelj odlazi u Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu, Kraljice Marije 1  i podnosi zahtev na pisarnici  za odobrenje subvencije, odnosno naknadu dela troškova

U toku godine realizuje se:

 • Celodnevni boravak dece
 • Pripremni predškolski program
 • Posebni programi
 • Bebi servis usluge

Radno vreme vrtića je od 7:00 -17:30 časova sa mogućnošću produžetka nakon radnog vremena uz nadoknadu roditelja.

Ponude vrtića:

U toku godine organizujemo:

 • posete i gostovanja dečijih pozorišta,
 • posete školi, drugim vrtićima, biblioteci,znamenitostima u okolini, Zoovrtu i ostalo što smo planirali programom.
 • izlete seoskim domaćinstvima, salašima, i ostalim mestima koji nisu mnogo udaljeni od vrtića.
 • zimovanja i letovanja dece na našim poznatim planinama.
   

Vrtić i Jaslice Zvončica

Vršimo upis tokom cele godine

Jaslice

Nega i vaspitno – obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine odvija se prema Opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Vrtić

Program se realizuje kroz godišnje, mesečne i dnevna planiranja uz poštovanje razvojnih karakteristika svakog deteta

Predškolci

ripremni predškolski program je deo obaveznog programa i ostvaruje se u okviru naše Ustanove