Upis dece se odvija tokom cele godine ako kapaciteti Ustanove nisu popunjeni. Zahtev za upis u jasle / vrtić podnosi isključivo roditelj, odnosno zakonski zastupnik deteta. Ukoliko podnosilac predaje zahtev za dvoje dece i više dece iz iste uže porodice potrebno je na zahtevima to naznačiti.

 

CENA SA SUBVENCIJOM IZNOSI 28.000,00 RSD

*Roditelj plaća 20% od navedene cene dok 80% refundira država. Na konkretnom primeru krajnja cena vrtića iznosi 5.600,00 RSD

CENA BEZ SUBVENCIJE IZNOSI 22.000,00 RSD

*Ukoliko roditelj iz bilo kojih razloga ne želi ili ne može da koristi subvencije države plaća navedenu cenu, tj  punih 22.000,00 RSD
 

Informaije o načinu na koji se ostvaruje subvencija države možete naći na našem sajtu ili pozivom na broj telefona 062 234 344

 

Dodatne aktivnosti kao što su kreativne radionice, strani jezik, sport, plesne aktivnosti, pozorišta, izleti, zimovanja, letovanja i ostale aktivnosti roditelj plaća posebno mimo cene vrtića ukoliko želi da dete uključi u neke od aktivnosti.

Vrtić i Jaslice Zvončica

Vršimo upis tokom cele godine

Jaslice

Nega i vaspitno – obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine odvija se prema Opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Vrtić

Program se realizuje kroz godišnje, mesečne i dnevna planiranja uz poštovanje razvojnih karakteristika svakog deteta

Predškolci

ripremni predškolski program je deo obaveznog programa i ostvaruje se u okviru naše Ustanove