Ovim programom obuhvaćena su deca uzrasta od tri godine do polaska u školu. Program se realizuje kroz godišnje, mesečne i dnevna planiranjauz poštovanje razvojnih karakteristika svakog deteta i njegovih mogućnosti.Rukovodimo se Opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja i Predškolskim programom Ustanove.

U programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do polaska u školu prioritetni  ciljevi i zadaci rada sa decom su:

  • Stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj,
  • Bogaćenje i podsticanje dečijeg razvoja i napredovanja kroz socijalni, emocionalni, fizički i intelektualni razvoj
  • Praćenje razvojnih i individualnih karakteristika  svakog deteta,
  • Ostvarivanje što bolje saradnje na različitim planovima, vaspitać – dete,vaspitač- roditelj, dete – dete, vaspitač- roditelj, vaspitač – šire okruženje.
  • Navedeni zadaci realizuju se kroz planiranje i razvijanje tema, sadržaja, aktivnosti kroz projektno planiranje.Kroz projektno planiranje, sadržaja i aktivnosti prati se i podstiče fizički, socio – emocionalni, intelektualni i razvoj komunikacije.
  • Vaspitna funkcija porodici
  • Uključivanje dece u društvenu zajednicu
  • Razvijanje potencijala deteta za dalji razvoj i njegov napredak.

Naša Ustanova pruža podjenake uslove za kreiranje rada u Projektnom planiranju. obezbeđujući neophodna sredstva za rad i didaktička sredstva.Kroz sistem igara i aktivnosti daje se podrška detetu da upozna sebe, razvija sliku o sebi i svetu koji ga okružuje.

Sa decom rade visokoobrazovani mladi vaspitači i stručni saradnici Rad se odvija u manjim grupama i svakom detetu se posvećuje individualna pažnja.

 


Vrtić i Jaslice Zvončica

Vršimo upis tokom cele godine

Jaslice

Nega i vaspitno – obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine odvija se prema Opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Vrtić

Program se realizuje kroz godišnje, mesečne i dnevna planiranja uz poštovanje razvojnih karakteristika svakog deteta

Predškolci

ripremni predškolski program je deo obaveznog programa i ostvaruje se u okviru naše Ustanove