Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa i ostvaruje se u okviru naše Ustanove.

Pripremni predškolski program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona oblika:

  • Poludnevni ( četvoročasovni rad sa decom )
  • Celodnevni, kroz rad pripremnih grupa vrtića

Cilj vaspitno – obrazovnog rada u pripremnoj grupi u okviru programa je da doprinese:

  • Celovitom razvoju deteta
  • Razvoju sposobnosti
  • Proširenju iskustva
  • Bogaćenju saznanja o sebi, drugima u svetu oko sebe, a što sve čini osnov za dalje nove oblike učenja i uključivanja u različite tokove života i rada pri čemu je škola prva stepenica.

Pripremni preškolski program se ostvaruje u skladu sa Opštim osnovama, sa ponuđenim modelima i diprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

Vrtić i Jaslice Zvončica

Vršimo upis tokom cele godine

Jaslice

Nega i vaspitno – obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine odvija se prema Opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Vrtić

Program se realizuje kroz godišnje, mesečne i dnevna planiranja uz poštovanje razvojnih karakteristika svakog deteta

Predškolci

ripremni predškolski program je deo obaveznog programa i ostvaruje se u okviru naše Ustanove